Projekt CoSiMa

Projekt CoSiMa

CoSiMa je inovativni razvojni projekt, v okviru katerega se bo razvil sistem za avtomatsko spremembo nastavitev na brizgalnih strojih

Gorenje Orodjarna, d.o.o. skupaj s projektnimi partnerji začenja nov raziskovalno-razvojni projekt CoSiMa. Projekt je strateško pomemben in prioritetno uvrščen v področje S4: (S)INDUSTRIJA 4.0, Tovarne prihodnosti. Eden od njegovih ključnih ciljev je avtomatizacija in digitalizacija proizvodnje, TECOS kot projektni koordinator vodi vse definirane industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj. Razpis sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Predvideno trajanje projekta je 40 mesecev (1. 9. 2018 - 31. 12. 2021).


Opis projekta:
Glavni cilj projekta CoSiMa je realizirati  inovativno avtomatsko spremembo nastavitev na brizgalnih strojih v realnem času. Tradicionalno je nastavitev procesa brizganja polimernih izdelkov odvisna od izkušenj operaterja brizgalnega stroja in dokaj zahtevno opravilo. Iz tega razloga je skupni cilj projektnih partnerjev razviti povezavo med programom za simulacijo brizganja polimerov, brizgalnimi stroji in orodji, ki bodo skupaj s senzorji omogočali neposredno spremljanje parametrov v samem orodju, sprotno simuliranje njihove izboljšave ter glede na rezultate simulacij avtomatsko spremembo nastavitev na stroju za brizganje v skladu s smernicami Industrije 4.0. S tem bomo na panožnem področju orodjarstva in predelave polimernih materialov omogočili znatno modernizacijo in dvig dodane vrednosti na višji tehnološki nivo.

 
Za uspešno izvedbo in obvladovanje treh združenih mehatronskih gradnikov znotraj enega samega proizvodnega cikla brizganja, bo potreben razvoj namenskega optimizacijskega sistema, ki bo omogočil nadzor nad procesnimi parametri ter aktivacijo sprememb na brizgalnem stroju. V sam proces razvoja povezave simulacij, orodij in strojev bodo aktivno vključeni tudi orodjarji ter predelovalci plastičnih mas.

 

Program:
Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)
www.mizs.gov.si  
www.eu-skladi.si

Koordinator:
Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS


Ostali partnerji:
Gorenje Orodjarna, d.o.o., Kolektor Orodjarna (podružnica Postojna), Fakulteta za tehnologijo polimerov, L-TEK Elektronika in TEHNOPLAST.


Kontaktna oseba v Gorenje Orodjarni:
Klemen Žužek
+386 899 2172

Petra Janežič
+386 899 2629