Projekt CoSiMa

Projekt CoSiMa

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

CoSiMa je inovativni razvojni projekt, v okviru katerega se bo razvil sistem za avtomatsko spremembo nastavitev na brizgalnih strojih

Gorenje Orodjarna, d.o.o. skupaj s projektnimi partnerji začenja nov raziskovalno-razvojni projekt CoSiMa. Projekt je strateško pomemben in prioritetno uvrščen v področje S4: (S)INDUSTRIJA 4.0, Tovarne prihodnosti. Eden od njegovih ključnih ciljev je avtomatizacija in digitalizacija proizvodnje, TECOS kot projektni koordinator vodi vse definirane industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj. Razpis sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Predvideno trajanje projekta je 40 mesecev (1. 9. 2018 - 31. 12. 2021).


Opis projekta:
Glavni cilj projekta CoSiMa je realizirati  inovativno avtomatsko spremembo nastavitev na brizgalnih strojih v realnem času. Tradicionalno je nastavitev procesa brizganja polimernih izdelkov odvisna od izkušenj operaterja brizgalnega stroja in dokaj zahtevno opravilo. Iz tega razloga je skupni cilj projektnih partnerjev razviti povezavo med programom za simulacijo brizganja polimerov, brizgalnimi stroji in orodji, ki bodo skupaj s senzorji omogočali neposredno spremljanje parametrov v samem orodju, sprotno simuliranje njihove izboljšave ter glede na rezultate simulacij avtomatsko spremembo nastavitev na stroju za brizganje v skladu s smernicami Industrije 4.0. S tem bomo na panožnem področju orodjarstva in predelave polimernih materialov omogočili znatno modernizacijo in dvig dodane vrednosti na višji tehnološki nivo.

 
Za uspešno izvedbo in obvladovanje treh združenih mehatronskih gradnikov znotraj enega samega proizvodnega cikla brizganja, bo potreben razvoj namenskega optimizacijskega sistema, ki bo omogočil nadzor nad procesnimi parametri ter aktivacijo sprememb na brizgalnem stroju. V sam proces razvoja povezave simulacij, orodij in strojev bodo aktivno vključeni tudi orodjarji ter predelovalci plastičnih mas.

 

Program:
Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)
www.mizs.gov.si  
www.eu-skladi.si

Koordinator:
Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS


Ostali partnerji:
Gorenje Orodjarna, d.o.o., Kolektor Orodjarna (podružnica Postojna), Fakulteta za tehnologijo polimerov, L-TEK Elektronika in TEHNOPLAST.


Kontaktna oseba v Gorenje Orodjarni:
Klemen Žužek
+386 899 2172

Petra Janežič
+386 899 2629

NOVICA, 22.2.2021 

Partnerji projekta CoSiMa nadaljujejo z izvedbo eksperimentalnih testiranj.
 
V okviru projekta Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov (CoSiMa) smo projektni partnerji pri partnerju Kolektor Orodjarna v Postojni izvedli eksperimentalna testiranja za tehnični izdelek drog potisni z izbranim materialom iz družine PA66 s 35% deležem steklenih vlaken, kjer smo analizirali poleg procesnih parametrov tudi dinamično obnašanje brizgalnega stroja. Ti eksperimenti so namenjeni podpori nadaljnjih aktivnosti za optimizacijo procesa brizganja tako, da bodo omogočali avtomatsko spreminjanje nastavitev na brizgalnih strojih. Na brizganih kosih bomo opravili še dimenzijske meritve in spremljajoče simulacije zapolnjevanja in krčenja z namenom vrednotenja dobljenih rezultatov glede na nastavitvene proizvodne podatke, ki bodo prav tako analizirani. V prihodnje nadaljujemo z eksperimentalnimi testiranji še z drugimi materiali kot tudi na drugih izdelkih.
 

NOVICA; 11.02.2021

Z izvajanjem projekta Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov (CoSiMa) smo partnerji na projektu, z do sedaj izvedenimi aktivnostmi, dosegli pomemben napredek. Realizirali smo prve strojne in programske prototipe izdelkov ter prototipna orodja za eksperimentalna testiranja, ki so namenjeni za podporo nadaljnjih aktivnosti na optimizaciji procesa brizganja, kjer bomo lahko avtomatsko spreminjali nastavitve na brizgalnih strojih.
 
Slednje so odvisne od izkušenj operaterja brizgalnega stroja in dokaj zahtevno opravilo glede na kompleksnost brizganega izdelka. Za uspešno izvedbo in obvladovanje posameznih mehatronskih gradnikov znotraj proizvodnega cikla brizganja, pripravljamo namenski optimizacijski sistema, ki  omogoča nadzor nad procesnimi parametri ter aktivacijo sprememb na brizgalnem stroju. V sam proces razvoja povezave simulacij, orodij in strojev smo vključili še orodjarje in predelovalce plastičnih mas.
 
V dveh letih trajanja projekta smo se posvetili razvoju in izdelavi namenske senzorske elektronike za vgradnjo na brizgalna orodja, izmenjavi podatkov med brizgalnim strojem ter simulacijskim programom brizganja, modeliranju vplivnih faktorjev v brizgalnem procesuanalizi vpliva temperature zraka v izdelovalnem prostoru na temperaturo v votlini orodja in analizi tokovnih razmer. Kljub epidemiji koronavirusa in sprejetim ukrepom Covid-19 smo v lanskem letu izpeljali večino načrtovanih aktivnosti. Za izbrane termoplastične polimerne materiale smo opravili celotno karakterizacijo materialnih lastnosti, katerih rezultati bodo prišli prav pri množičnih industrijskih testiranjih optimizacijskega sistema. Na skonstruiranih in izdelanih prototipnih brizgalnih orodjih, bomo v nadaljevanju opravili večje število testiranj optimizacijskega sistema z različnimi materiali, kot je to že bilo predvideno v lanskem letu. V letošnjem letu nas poleg obsežnih testiranj čaka še validacija optimizacijskega sistema, kjer bomo stestirali še posamezne funkcionalnosti.

AKTUALNA NOVICA: USPEŠNO ZAKLJUČEN PROJECT CoSiMa 

 
31.12.2021 smo uspešno zaključili triletni projekt Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov (CoSiMa). Projekt se je izvajal v okviru programa Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6), v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je uvrščen v področje S4: (S)INDUSTRIJA 4.0, Tovarne prihodnosti. Operacijo sta poleg lastnih deležev konzorcijskih partnerjev sofinancirali Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Sodelovalo je šest konzorcijskih partnerjev: Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS (vodilni partner), Kolektor Orodjarna (podružnica Postojna) d.o.o., Gorenje Orodjarna d.o.o., Fakulteta za tehnologijo polimerov, L-TEK Elektronika in TEHNOPLAST, Anton Krebelj s.p.  
Z izvedbo projekta smo prispevali k nadaljnjemu razvoju avtomatizacije in digitalizacije procesa brizganja v skladu s smernicami Industrije 4.0. Razvili smo povezavo med simulacijami procesa brizganja polimernih izdelkov, ki simulirajo tečenje polimerne taline znotraj orodja ter strojem za brizganje polimerov, ki nadzira celotni proces.
Določen je bil komunikacijski protokol za uvoz procesnih podatkov do strežnika in nato v program za simulacijo brizganja, preko namenske programske kode, kjer s pomočjo tekstovnih datotek komuniciramo s Cadmould simulacijskim programom in iz njega, kjer procesne parametre nato dobimo nazaj v tekstovni obliki in jih dešifriramo ter posredujemo brizgalnemu stroju. Definirali smo omrežni vmesnik za lažjo izmenjavo podatkov med brizgalnim strojem, lokalnim strežnikom in simulacijskim programom, ki bazira na Ethernet protokolu preko katerega lažje prenašamo oziroma izmenjujemo podatke iz brizgalnega stroja preko strežnika do simulacijskega programa in nazaj. Skonstruirali in izdelali smo prototipna brizgalna orodja: satovje in 4-gnezdna ravna ploščica pravokotne oblike, v katero smo vstavili senzorje za merjenje tlaka, temperature in zvoka ter izvedli večje število testnih brizgov pod različnimi procesnimi parametri ter spremljali procesne parametre, če so bili znotraj pričakovanih vrednosti (ker smo uporabili različne materiale, kot so polipropilen, POM, polikarbonat, ABS, polistiren, polietilen visoke gostote, poliamid …). Tako smo v okviru projekta povezali virtualne simulacije z realnim proizvodnim procesom, skrajšali čas vzorčenja in nastavitvenega časa, razvili prenosne funkcije procesa brizganja, določili vplivne faktorje in nihanja procesa, izvedli karakterizacijo zahtevnih polimernih materialov in laboratorijsko testiranje komunikacijskega vmesnika ter realizirali prototipe izdelkov strojne in programske opreme, zbrali in analizirali proizvodne podatke na različnih industrijskih lokacijah pri konzorcijskih partnerjih ter izvedli povezavo simulacijskega programa, strežnika in brizgalne enote, ki predstavlja brizgalni stroj in brizgalno orodje s senzoriko.
Izvedene industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj predstavljajo pomemben prispevek k sprotnemu prilagajanju in odzivanju procesa brizganja na procesne in okoliške motnje z izboljšanim nadzorom nad aktualnimi procesnimi parametri. Prihodnje raziskave in razvoj bodo osredotočeni na še boljše matematične modele za bolj natančno napovedovanje procesnih razmer med zabrizgavanjem orodnega gnezda.
Več o projektu CoSiMa najdete TUKAJ.
pdf
cosima_marec_2022-final.pdf
0,65 MB