Projekt i-KUPI

Projekt i-KUPI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 


Razvojni projekt i-KUPI bo razvil inovativen sistem za zvezno kontrolo ustreznosti komponent in ključnih mer pločevinastih izdelkov na pametnem mehatronskem orodju.

Gorenje Orodjarna se je septembra 2017 prijavilo na javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Podjetje Gorenje Orodjarna, d.o.o., ki je prijavitelj in koordinator projekta, je skupaj s projektnim partnerjem, MIEL Elektronika, d.o.o., pridobilo sofinanciranje raziskovalnega projekta »Inovativen sistem za zvezno kontrolo ustreznosti komponent in ključnih mer pločevinastih izdelkov na pametnem mehatronskem orodju, akronim: »i-KUPI«. Celotna vrednost projekta i-KUPI je ocenjena na 429 tisoč EUR. Predvideno trajanje projekta je 2 leti.

 
Industrijski proces preoblikovanja pločevine postaja vedno bolj kompleksen in zahteven zaradi različne stopnje kakovosti uporabljenih orodij in materialov. Iz tega razloga je precej problematično praktično proizvajati končne izdelke znotraj zahtevanega tolerančnega področja in brez vizualnih površinskih napak. Da pa lahko čim bolj izkoristimo vse preoblikovalne potenciale pločevine, je potrebno tradicionalna in vsa bodoča orodja za preoblikovanje pločevine, že v fazi zasnove konstruirati na takšen način, da bodo imela integrirano potrebno senzoriko in aktuatorje (odvisno od geometrije izdelka) ter določeno stopnjo inteligence za izvedbo ustreznih korektivnih akcij. Tako bo glavni izziv projekta i-KUPI izboljšati dosedanji proces/tehnologijo preoblikovanja pločevine s pomočjo razvoja inovativnega sistema, ki bo imel funkcionalnosti pametnega mehatronskega orodja z vgrajeno senzoriko, ustreznim aktuatorjem, pametnimi algoritmi ter hkrati merilnega sistema s pomočjo vgrajenega strojnega vida, ki bo nameščen na robotski roki.
 
i-KUPI je inovativni razvojni projekt, katerega cilj je ponuditi strankam, doma in v tujini, celoten nadgrajen proces preoblikovanja, katerega lahko enostavno implementirajo v lastno proizvodno linijo, kot tudi različne posamezno razvite izdelke, ki izhajajo iz celotnega inovativnega sistema, kot npr. pametno mehatronsko orodje z ustrezno senzoriko in aktuatorji, cenovno zelo ugodno rešitev strojnega vida skupaj z namensko razvitimi algoritmi (v primerjavi z vsaj 10x dražjo 3-D skeniranjem), ki omogočajo poleg sprotne karakterizacije materiala pod kontroliranimi pogoji še diagnostiko, prognostiko in samo-vzdrževanje procesa preoblikovanja pločevine.
 
Kontakt:
Janez Razboršek
+386 3 899 2351
 
Petra Janežič

+386 3 899 2629