Projekt SmartMForming

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 


SmartMForming je inovativni EUREKA razvojni projekt, v katerem se bo razvilo Pametno orodje s senzorji, ki regulirajo hitrost oblikovanja in preoblikovalno silo
 
 
Gorenje Orodjarna se je oktobra 2016 prijavilo na javni razpis EUREKA 2016 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)in SPIRIT Slovenija, Javne agencije Republike –Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Podjetje Gorenje Orodjarna, d.o.o., ki je prijavitelj in koordinator projekta, je skupaj s projektnima partnerjema, TPV Trženja in proizvodnja opreme vozil d.o.o. in CADCAM Design Centar d.o.o., pridobilo sofinanciranje raziskovalnega projekta »Pametna orodja za preoblikovanje pločevine«, akronim: »SmartMForming«. Celotna vrednost projekta SmartMForming je ocenjena na 0,925 milijona EUR. Predvideno trajanje projekta je 3 leta.
 
Oblikovanje pločevine predstavlja enega od najpomembnejših procesov v moderni industrijski proizvodnji. V današnjem času je veliko število delov v avtomobilski, letalski ter v industriji hišnih aparatov narejenih iz pločevine. Procesi oblikovanja pločevine so kompleksni in zahtevajo zelo natančno načrtovanje. Tekom zadnjih nekaj let je to postalo še večji problem, predvsem zaradi vse kompleksnejših proizvodov, visokih zahtev po kvaliteti proizvodov ter razvoja novih, lahkih in trdnih materialov. Danes se v avtomobilski industriji več kot 35% pločevinastih delov izdeluje iz materialov visoke trdnosti in ta odstotek se stalno povečuje.
 
Glavna prednost uporabe materiala visoke trdnosti je visoka trdnost končnega proizvoda, kar pomeni, da je mogoče narediti proizvod z manjšo gostoto ter posledično manjšo težo. Danes obstajajo razne metode za izboljšanje preoblikovanja pločevine, vendar so mnoge od njih zelo drage, tako da le velika podjetja lahko vlagajo sredstva v temu primerne tehnologije.
 
SmartMForming je inovativni razvojni projekt, v katerem se bo razvilo Pametno orodje s senzorji, ki regulirajo hitrost oblikovanja in preoblikovalno sila. V orodju se lahko združita dve ali več operacij v eno, ter na ta način skrajša čas proizvodnje. To orodje, ki je vgrajeno v mehansko stiskalnico, posnema funkcionalnosti hidravlične stiskalnice.
 
Ideja, ki stoji za konstruiranjem Pametnih orodij je, da imajo vsi uporabniki možnost izboljšave tehnologije in poenostavitve celotnega postopka preoblikovanja pločevine s pomočjo le nekaj klikov. Zamisel Pametnih orodij je uporaba senzorjev, ter možnost »on-line« upravljanja z orodji, in sicer nameščanje parametrov, kontroliranje stanja orodja ter optimizacija procesa.
 
 
 
 
 
 
Kontakt:
Marko Klinc
+386 3 899 2396
 
Petra Janežič
+386 3 899 2629