Projekt KOR

Projekt sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in  Evropska unija iz  Evropskega socialnega sklada.
S sofinanciranjem kompetenčnih centrov se želi doseči izboljšanje kompetenc, produktivnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
 
GORENJE ORODJARNA kot panožno podjetje sodeluje v nacionalnem projektu Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva (KOR), ki deluje znotraj dejavnosti C25 - Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav. V partnerstvo je poleg projektne pisarne (TECOS), kompetenčnega partnerja (Kompetenca d.o.o.) vključenih 16 podjetij: ŽUST-AL d.o.o., 3 CNC d.o.o., KERN d.o.o., ANTON BLAJ d.o.o., EMO ORODJARNA d.o.o., GORENJE ORODJARNA d.o.o., KOLEKTOR ORODJARNA  d.o.o., KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d., DAFRA d.o.o., IMAS d.o.o., AMBI-METALPLAST d.o.o., IKOR d.o.o., ROBOTEH d.o.o., VIVAPEN D.O.O., TEHNOS d.o.o. in ODELO Slovenija d.o.o.
 
Glavni rezultat projekta, ki se zaključi 31.12.2018, je praktično uporaben kompetenčni model z definiranimi kompetencami za ključne profile zaposlenih v panožnih podjetjih.
 
Cilj projekta KOR in cilji vseh panožnih podjetij, ki so v projektu:
 
  1. Izboljšati poslovne rezultate in gospodarske učinke podjetij tako kratko kot dolgoročno.
  2. Pokazati smernice v panogi orodjarstva, kako priti do boljših rezultatov z ustreznim vlaganjem v kader.
  3. Vplivati na celotno področje uporabe Tovarn prihodnosti v S4, saj je orodjarstvo nezdružljivo povezano s podjetji, usmerjenimi v proizvodnjo.

V okviru projekta bo v usposabljanja vključeno najmanj 1283 zaposlenih skladno z vsemi identificiranimi zaposlitvenimi profili. Usposabljanja se nanašajo na vodstvene kompetence, uvajanje sprememb, socialne in prodajne veščine ter veščine upravljanja s kadri, uvajanje digitalizacije kot tudi specifične tehnološke veščine od upravljanja strojev, programskih orodij za razvoj izdelkov, uvajanjem standardizacije, robotizacije in materialov in tehnologij vezanih na orodjarsko branžo.

 
Več na: www.eu-skladi.si. Predvideni znesek sofinanciranja: 399.961,00 €.
 
Kontakt:
Petra Janežič
+386 3 899 2629