Merilne komore

Za natančne laboratorijske meritve je potrebno prilagoditi pogoje v katerih se testirajo aparati. V merilnih komorah je možno regulirati temperaturo in vlago s pomočjo krmilnika, pri tem pa izvajamo meritve temperatur, vlage in električnih veličin na posameznih mestih. Za izvajanje meritev imamo razvito namensko programsko opremo, ki omogoča spremljanje trendov, generiranje poročil, zapis podatkov v podatkovno bazo in še veliko ostalih funkcionalnosti. Namensko programsko opremo izdelamo tako, da ustrežemo vsem vašim zahtevam in željam.